Sostenibilitat i

el nostre compromís

Repartiment

Radi limitat de repartiment per a reduir emissions de Co2.

Suministre

Cadena de subministrament amb criteris de sostenibilitat.

Escolta activa

Enquestes, valoracions i projectes de co-creació.

Transparència

Polítiques de transparència internes i externes.

El nostre compromís

Des dels nostres inicis el 2002 hem estat compromesos amb la feina minuciosa i al detall, a més de vetllar sempre pel benestar de les persones que componen l'empresa i per garantir la màxima qualitat als nostres clients.
Amb aquesta confiança que han dipositat moltes persones al llarg d'aquests anys hem consolidat el nostre compromís amb el territori, però, no ha estat fins al 2022 quan hem pres decisions arriscades que advoquen per la sostenibilitat més real que no només es preocupa per reduir la seva empremta ambiental sinó que advoca per garantir el màxim benestar de les persones.
Com veureu, el 2 i el 0 ens acompanyen en grans moments i és per això que el nostre compromís amb la sostenibilitat parteix d'un full de ruta que hem començat a implementar amb l'objectiu de reduir al mínim el nostre impacte negatiu, tant de bo pogués arribar a 0 però sabem que tota activitat humana té una petjada. Tot i això, volem començar a treballar en 2 línies molt clares, la sostenibilitat mediambiental i la sostenibilitat social tenint presents la nostra contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenibles marcats per Nacions Unides.

Full de ruta

Estem immersos en el compromís de complir el nostre full de ruta de la sostenibilitat, centrada en l'Agenda 2030 en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Estem treballant amb moltes ganes i il·lusió en aquestes línies:

Full de ruta

Estem immersos en el compromís de complir el nostre full de ruta de la sostenibilitat, centrada en l'Agenda 2030 en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Estem treballant amb moltes ganes i il·lusió en aquestes línies:

Des de l’àmbit mediambiental estem treballant en diferents àrees:

  • Emisions de carboni
  • Consum d’aigua
  • Separació de residus

Des de l’àmbit social de la sostenibilitat estem treballant en:

  • Millorar el benestar dels nostres treballadors.
  • Apostant per nous proveïdors compromesos amb la sostenibilitat.
  • Col·laboració amb entitats locals sense ànim de lucre donant productes per a la restauració i reutilització.

Des de l’àrea de governança es treballen diverses facetes:

  • Transparència
  • Innovació
  • Benestar i cuidats

Posts de sostenibilitat

Skip to content